header_2017_Canvas_html5_02_Canvas

מאגיה רוסיקה – האנימציה הרוסית בעידן הסובייטי

ישראל, רוסיה 2004 96 דקות

הסתכלות פיוטית על האנימציה הרוסית ועל התמורות ההיסטוריות והחברתיות שעברו על רוסיה. סרט דוקומנטרי על אנימציה יפהפייה, מלאת הומור ורבת פנים שכמעט ולא נחשפה לעיניים מערביות.